Ook in België denkt men aan waterstof

waterstof, belgie, Oostende

Administrator (admin) on Feb 04 2020

waterstof, belgie, Oostende

Hyport Oostende, februari 2020
Energie van windmolens tijdelijk opslaan als waterstof. 

Haven Oostende, baggerbedrijf DEME Concessions en investeringsmaatschappij PMV hebben een samenwerking aangekondigd: HYPORT Oostende. Het doel is om tegen 2025 een fabriek operationeel te hebben in het havengebied van Oostende die groene waterstof produceert. Het eindproduct, de groene waterstof, zal dienen als energiebron voor elektriciteits-, mobiliteits-, warmte- en brandstofdoeleinden of voor gebruik als grondstof voor industriële centra.

 

Eind 2020 staan er 399 windturbines te draaien voor de Belgische kust. Samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 2,26 GW. Daarbovenop is ruimte voorzien voor nog eens een paar honderd windturbines die zo’n extra 1,75 GW kunnen opleveren. In totaal samen ongeveer 4 GW capaciteit voor de opwekking van groene elektrische stroom. De pieken in productie vallen echter zelden samen met de verbruikerspieken. Om de discontinuïteit tussen productie en verbruik op te vangen is het plan opgevat om het groene energieoverschot via waterstof als energiedrager tijdelijk te kunnen opslaan ofwel als alternatieve grondstof aan te wenden.

Back

Go to top

Waterstof-info© donderdag 18 juli 2024

Pagina: Waterstof-info - Nieuwsblog
Tags:Waterstof, nieuws, blog, toekomst, mogelijkheid, actueel
Beschrijving: Waterstof nieuws en weetjes blog, gereed voor de toekomst