Shell gaat een fabriek voor de productie van waterstof neerzetten op de Rotterdamse Maasvlakte

Shell gaat een fabriek voor de productie van waterstof neerzetten op de Rotterdamse Maasvlakte

Administrator (admin) on Nov 28 2022

Shell gaat een fabriek voor de productie van waterstof neerzetten op de Rotterdamse Maasvlakte

Oktober 2022; Shell gaat een waterstroffabriek bouwen op de Maasvlakte

Shell gaat een fabriek voor de productie van waterstof neerzetten op de Rotterdamse Maasvlakte, die volledig moet gaan draaien op windenergie. De Holland Hydrogen 1 is volgens het concern de grootste hernieuwbare waterstoffabriek van Europa. In 2025 moet hij af zijn.

  

Waterstof maak je door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Als je daarvoor groene energie gebruikt, dan komt er geen CO2 vrij en wordt gesproken over groene waterstof. De energie die nodig is om waterstof te maken komt van windpark Hollandse Kust dat deels eigendom is van Shell.

 

EEn 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op Maasvlakte 2 in de Rotterdamse haven en produceert straks 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag.   De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.  De groene waterstof bevoorraadt het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam straks via de HyTransPort-pijpleiding. In de raffinaderij vervangt het een deel van het grijze waterstofgebruik, waarmee de productie van energieproducten zoals benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij wordt. Naarmate er meer waterstoftrucks op de markt komen en het netwerk van waterstofvulpunten voor zwaar vervoer groeit, kan de levering van groene waterstof ook hierop worden gericht om te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer. 

       

  

Shell is overigens  niet het enige energiebedrijf dat bezig is met groene waterstof in ons land. Onlangs kreeg het Duitse energieconcern RWE een vergunning voor de bouw van een groene waterstoffabriek in de Eemshaven, in het noorden van Groningen.

Back

Go to top

Waterstof-info© maandag 15 april 2024

Pagina: Waterstof-info - Nieuwsblog
Tags:Waterstof, nieuws, blog, toekomst, mogelijkheid, actueel
Beschrijving: Waterstof nieuws en weetjes blog, gereed voor de toekomst