Extra geld voor ontwikkeling waterstof techniek

Administrator (admin) on Sep 24 2019

September 2019: Extra geld voor waterstof

Het minsterie sprak op Prinsjesdag over ‘een ambitieus programma Waterstof’. En er komt 60 miljoen euro extra beschikbaar.


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dat komend jaar de uitvoering van het Klimaatakkoord centraal staat. Het doel is reeds bekend, namelijk de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49% in 2030 (t.o.v. 1990, red.) ‘op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dat betekent dat we de huishoudportemonnee zoveel mogelijk ontzien en dat we zorgen voor een eerlijke verdeling van lasten tussen huishoudens en bedrijven’, zo schrijft de minister, met het voorbehoud ‘rekening houdend met het gelijke (internationale) speelveld voor ons bedrijfsleven’.


Programma Waterstof


Het kabinet zegt aan de slag te gaan met onder meer instrumenten om de industrie te verduurzamen en spreekt in deze over ‘een ambitieus programma Waterstof’ en verder ‘het verbreden van de SDE+-regeling om de uitrol van CO2-reducerende technieken die nu nog niet rendabel zijn te versnellen’.


Afvang en opslag van CO2


Voor de verduurzaming van de industrie stelt het kabinet komend jaar 60 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar. ‘Dit wordt onder andere geïnvesteerd in de versnelling van waterstofprojecten en in pilotprojecten en innovatie op het gebied van CC(U)S’. Deze afkorting staat voor carbon capture, utilisation & storage, ofwel afvang, opslag, transport en hergebruik van CO2. Daarnaast stelt het kabinet 35 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en demonstratieprojecten in de elektriciteitssector.

Back

Go to top

Waterstof-info© zondag 26 mei 2024

Pagina: Waterstof-info - Nieuwsblog
Tags:Waterstof, nieuws, blog, toekomst, mogelijkheid, actueel
Beschrijving: Waterstof nieuws en weetjes blog, gereed voor de toekomst